نویسنده: مصطفی شیدایی
نشتی یابی جکوزی

نشتی یابی جکوزی

۱۱, دی ۱۳۹۷ مقالات آموزشی مصطفی شیدایی

برای نشتی یابی جکوزی بصورت زیر عمل می کنیم : ابتدا لوله های کف تانک جکوزی را تست می کنیم […]

بیشتر بدانید
تام صنعت