نگهداری استخر سرخپوشان آریا

نگهداری شامل :

  • استخر – سونا – جکوزی
  • تاسیسات مکانیکی
  • تاسیسات الکتریکی

نگهداری مجموعه ورزشی
تام صنعت