تعمیرونگهداری استخر خانگی آقای افخمی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس :فیضیه

  • تعمیر و نگهداری استخر ، سونا و جکوزی
  • کنترل اتوماتیک دمای آب استخر و جکوزی توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال
  • کنترل اتوماتیک رطوبت استخر

 

 

 

 

نگهداری استخر خانگی
تعمیرونگهداری استخر خانگی آقای افخمی
تام صنعت