تعمیر ونگهداری استخر خانگی خانم انصاری

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: شهرک غرب

  • تعمیر و نگهداری استخر ، سونا و جکوزی
  • نگهداری موتورخانه مرکزی
  • کنترل اتوماتیک دمای آب استخر و جکوزی توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال
  • کنترل اتوماتیک رطوبت استخر

 

 

نگهداری استخر خانگی
تعمیر ونگهداری استخر خانگی خانم انصاری
تام صنعت