تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای بصیر

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: اقدسیه

  • تعمیر و نگهداری استخر ، سونا و جکوزی
  • نگهداری موتورخانه مرکزی

 

نگهداری استخر خانگی
تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای بصیر
تام صنعت