تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای طالب

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : ولنجک

تعمیر و نگهداری استخر

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

کنترل اتوماتیک رطوبت استخر

 

 

 

 

 

 

نگهداری استخر خانگی
تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای طالب
تام صنعت