تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای پریشان

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: زعفرانیه

  • کنترل اتوماتیک رطوبت استخر
  • سرویس و نگهداری استخر ، سونا و جکوزی
  • تنظیم اتوماتیک دمای آب استخر وجکوزی توسط شیر برقی و سنسورهای دییجیتال

نگهداری استخر خانگی
تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای پریشان
تام صنعت