ساخت ، تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای رمضانی

 

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس :هشت بهشت( دماوند)

ساخت ، تعمیر و نگهداری استخر

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر  توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

 

ساخت استخر نگهداری استخر خانگی
ساخت ، تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای رمضانی
تام صنعت