نگهداری استخر خانگی آقای زابلی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : الهیه

تعمیر و نگهداری استخرو موتورخانه

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

کنترل اتوماتیک رطوبت استخر

تعمیر وراه اندازی موتور خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهداری استخر خانگی
نگهداری استخر خانگی آقای زابلی
تام صنعت