نگهداری استخر مجموعه ورزشی درخشان

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : خیابان دماوند

نگهداری مجموعه استخر ، جکوزی ، حوضچه آب سرد ، سونا خشک و سونا بخار

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر و جکوزی توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

کنترل اتوماتیک رطوبت استخر

تعمیر و نگهداری موتور خانه

 

نگهداری مجموعه ورزشی
نگهداری استخر مجموعه ورزشی درخشان
تام صنعت