پروژه بازسازی و تعمیر و نگهداری استخر خانگی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: پاسداران، خیابان هدایت

جناب آقای سراج

  • هوشمند سازی استخر
  • کنترل اتوماتیک دمای آب استخر
  • کنترل اتوماتیک دمای آب جکوزی
  • کنترل اتوماتیک دمایسونا خشک
  • کنترل اتوماتیک دمای سونا بخار
  • بازسازی محوطه استخر وجکوزی
  • تعمیر و باز سازی کلی موتورخانه
  • تعمیر و تعویض فیلتر استخر و جکوزی
  • تعویض مبدل های استخر و جکوری
  • تعمیر کلیه پمپ های تصفیه خانه استخر

ساخت استخر نگهداری استخر خانگی
تام صنعت