برس دیواره ۴۵ سانتی متر پشت پلاستیکی

برس دیواره ۴۵ سانتی متر پشت پلاستیکی

برس دیواره استخر برای پاک کردن گردو غبار های چسبیده به دیوار و یا رفع جلبک هایی که به دیواره چسبیده اند مورد استفاده قرار میگیرد

تام صنعت