بستن

سبد خرید شما خالی است.

توری برگ گیر با فریم الومینیومی

توری برگ گیر با فریم الومینیومی

توری برگ گیر با فریم الومینیومی

یکی از تجهیزات بسیار ضروری و بسیار کاربردی برای استخر های سرباز توری برگ گیر میباشد. با توری برگ گیر میتوان ذرات معلق یا حشرات و یا

برگ های افتاده به داخل استخر را به سادگی جمع آوری کرد.

توری برگ گیر یک وسیله کارآمد برای انواع استخر ها میباشد.

 

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

 

توری برگ گیر با فریم الومینیومی

یکی از تجهیزات بسیار ضروری و بسیار کاربردی برای استخر های سرباز توری برگ گیر میباشد. با توری برگ گیر میتوان ذرات معلق یا حشرات و یا

برگ های افتاده به داخل استخر را به سادگی جمع آوری کرد.

توری برگ گیر یک وسیله کارآمد برای انواع استخر ها میباشد.

 

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

تام صنعت