تعمیرات و راه اندازی استخرخانگی آقای حسن نژاد

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس :  رودهن

کنترل اتوماتیک پمپ تصفیه استخر

راه اندازی استخر

تعمیر و نگهداری استخرو موتورخانه

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                     ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸

نگهداری استخر خانگی
تام صنعت