تعمیرو نگهداری استخر خانگی آقای ابورحیمی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس :  رودهن

تعمیر و نگهداری استخر وجکوزی

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر وجکوزی

کنترل اتوماتیک رطوبت محیط استخر

تعمیر وراه اندازی و نگهداری موتورخانه

تعمیر وراه اندازی و نگهداری تصفیه خانه استخر

تعمیر و راه اندازی دیگ بخار

همسو سازی مشعل های موتور خانه با فن ها ی خروجی هوا

تقسیم بار کل ساختمان بر روی کنتورها

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                      ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸ 

تام صنعت