تعمیرو نگهداری استخر خانگی آقای میرزایی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : ازگل

تعمیر و نگهداری استخر وجکوزی

شفاف سازی آب استخر و جکوزی

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر وجکوزی

کنترل اتوماتیک رطوبت محیط استخر

تعمیر وراه اندازی و نگهداری موتورخانه

تعمیر وراه اندازی و نگهداری تصفیه خانه استخر

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                     ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸ 

تام صنعت