تعمیر ، بازسازی و راه اندازی استخر خانگی خانم فکری

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : نیاوران

بازسازی موتور خانه

تعویض فیلتر ، پمپ و لوله کشی داخل تصفیه خانه

اسید شویی تانک استخر

سرویس و راه اندازی  و تحویل به کارفرما

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                     ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸

 

ساخت استخر نگهداری استخر خانگی
تام صنعت