بستن

سبد خرید شما خالی است.

راه بری ، تعمیر و نگهداری استخر خانگی آقای رمضانی

 تعمیر و نگهداری استخر

آدرس : دماوند

راه بری ، تعمیر و نگهداری استخر

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر  توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

تعمیر و نگهداری استخر

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                         ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸             

استفاده از كلر و مشتقات آن بيش از ساير مواد مشابه در روند گندزدايي آب استخرها مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين مواد عبارت است از : گاز كلرين، هيپوكلريت سديم، هيپوكلريت كلسيم يا قرص هاي تري كلر

وسيانوريك سديممقدار كلرين ۲۸ كيلوگرم در هفته است. 

اما اين مقدار مي تواند بر حسب شمار شناگران و هزينه پيش بيني شده تغيير نمايد.

 مقدار ذكر شده براي استخرهاي سرپوشيده است،

براي استخرهاي روباز، به علت متلاشي شدن كلرين به وسيله نور آفتاب، ۵ تا ۱۰ بار بيشتر كلرين لازم است.

 اما اگر كلر و ايزو سيانورات به كار برده شود، اثر نور خورشيد بر آن كمتر است و مقدار كلرين به

كار برده شده كمتر خواهد بود.

ثابت شده است كه كلر مطلوبترين ماده ضدعفوني كننده آب استخر است.

این ماده کیفیتی دارد كه براي ضد عفوني ايده آل است.

كلر به باكتريهاي موجود در آب استخر حمله نموده آنها را نابود مي كند.

مقدار كلر مورد نياز براي ابقاء باقيمانده معلق مطلوب در داخل استخر، بستگي به مقدار كلر لازم براي

ضد عفوني كردن آب جبراني و آب و موقعيت استخر دارد(استخر سرپوشيده يا روباز).

در زمان پيك بار استحمامي در استخر، مقدار مصرف كلر بيش از بار استحمامي متوسط است.

 چرا كه، ميزان باكتريها و مواد ارگانيك ورودي به آب، بيشتر است.

چنانچه استخر در فضاي باز باشد، تابش نور خورشيد موجب هدر رفتن سريع كلر باقيمانده شده و استفاده از يك دستگاه كلرزني

با ظرفبت بزرگتر را ايجاب مي نمايددستگاه هاي كلرزني عموماً بايد در استخرهاي سرپوشيده براي دراژ

حداكثر ppm 2 و در استخرهاي روباز براي دزاژ حداكثرppm 4 ظرفيت داشته باشند.

نگهداری استخر خانگی نگهداری مجموعه ورزشی هوشمند سازی استخر
تام صنعت