ساخت ونگهداری جکوزی

ساخت و اجرای جکوزی منزل آقای مدنی

به آدرس : شهرک محلاتی

اجرای کامل جکوزی با رینگ استیل

سیستم فیلتر( پمپ و فیلتر ایماکس )

کنترل اتوماتیک دما محصول شرکت تام استخر

اجرای تصفیه خانه

هوشمندسازی جکوزی

 

ساخت استخر نگهداری استخر خانگی هوشمند سازی استخر
تام صنعت