نگهداری استخر خانگی آقای اسکندری

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : رودهن

تعمیر و نگهداری استخر

شفاف سازی آب استخر

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر

کنترل اتوماتیک رطوبت محیط استخر

تعمیر وراه اندازی و نگهداری موتور خانه

تعمیر وراه اندازی و نگهداری تصفیه خانه استخر

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                          ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸  

تام صنعت