نگهداری استخر خانگی آقای شاد کمالی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : دماوند

تعمیر و نگهداری استخر

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                          ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸                  

 

 

نگهداری استخر خانگی
تام صنعت