نگهداری استخر خانگی آقای قاجار

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : فشم

تعمیر و نگهداری استخر

اسید شویی کامل تانک استخر

کنترل اتوماتیک پمپ تصفیه استخر

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                          ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸            

 

 

ساخت استخر نگهداری استخر خانگی هوشمند سازی استخر
تام صنعت