بستن

سبد خرید شما خالی است.

دماسنج شناور عقربه ای بزرگ

دماسنج شناور عقربه ای بزرگ

دماسنج شناور عقربه ای بزرگ استخر

دمای آب استخر یکی از پارامتر های مهم میباشد.

وسیله ای که میتواند دمای آب رابه ما نشان دهد دماسنج میباشد. دماسنج های استخری نسبت به دما سنج های معمولی مقاومتر در برابر ضربه  و همچنین ویژگی خوانایی بیشتری دارد.

 

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

 

دماسنج شناور عقربه ای بزرگ استخر

دمای آب استخر یکی از پارامتر های مهم میباشد.

وسیله ای که میتواند دمای آب رابه ما نشان دهد دماسنج میباشد. دماسنج های استخری نسبت به دما سنج های معمولی مقاومتر در برابر ضربه  و همچنین ویژگی خوانایی بیشتری دارد.

 

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

 

 

تام صنعت