بستن

سبد خرید شما خالی است.

شناور کلر زن بزرگ

شناور کلر زن بزرگ

شناور کلر زن بزرگ

برای تزریق کلر به استخر میتوان از کلر زن های شناور در آب استفاده کرد.

این نوع شناورها با قرار گرفتن قرص کلر داخل آن، با قابلیت تنظیم میزان تزریق کلر میتواند پیشنهاد خوبی برای استخر هایی باشد که سیستم کلر زن خطی ندارند و یا استفاده از کلر زن خطی و رفتن به تصفیه خانه برای آن ها مشکل است.

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

شناور کلر زن بزرگ

برای تزریق کلر به استخر میتوان از کلر زن های شناور در آب استفاده کرد.

این نوع شناورها با قرار گرفتن قرص کلر داخل آن، با قابلیت تنظیم میزان تزریق کلر میتواند پیشنهاد خوبی برای استخر هایی باشد که سیستم کلر زن خطی ندارند و یا استفاده از کلر زن خطی و رفتن به تصفیه خانه برای آن ها مشکل است.

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

 

تام صنعت