بستن

سبد خرید شما خالی است.

شناور کلر زن متوسط

شناور کلر زن متوسط

شناور کلر زن متوسط

برای تزریق کلر به استخر میتوان از کلر زن های شناور در آب استفاده کرد.

این نوع شناورها با قرار گرفتن قرص کلر داخل آن، با قابلیت تنظیم میزان تزریق کلر میتواند پیشنهاد خوبی برای استخر هایی باشد که سیستم کلر زن خطی ندارند و یا استفاده از کلر زن خطی و رفتن به تصفیه خانه برای آن ها مشکل است.

از این نوع شناور بدلیل متوسط بودن  بودن اندازه آن، معمولا برای تزریق کلر به استخرهایی با ابعاد متوسط  مورد استفاده قرار میگیرد.

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

شناور کلر زن متوسط

برای تزریق کلر به استخر میتوان از کلر زن های شناور در آب استفاده کرد.

این نوع شناورها با قرار گرفتن قرص کلر داخل آن، با قابلیت تنظیم میزان تزریق کلر میتواند پیشنهاد خوبی برای استخر هایی باشد که سیستم کلر زن خطی ندارند و یا استفاده از کلر زن خطی و رفتن به تصفیه خانه برای آن ها مشکل است.

از این نوع شناور بدلیل متوسط بودن  بودن اندازه آن، معمولا برای تزریق کلر به استخرهایی با ابعاد متوسط  مورد استفاده قرار میگیرد.

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

 

تام صنعت