بستن

سبد خرید شما خالی است.

آب بندی جکوزی بازسازی جکوزی منزل آقای یافتیان

آب بندی جکوزی بازسازی جکوزی منزل آقای یافتیان

آدرس : لواسان ، نیکنام ده

نشتی یابی و  آب بندی جکوزی

تعویض فیلتر ، پمپ و لوله کشی داخل تصفیه خانه

اسید شویی تانک جکوزی

سرویس و راه اندازی  و تحویل به کارفرما

آب بندی جکوزی بازسازی جکوزی منزل آقای یافتیان

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                     ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸

برای نشتی یابی جکوزی بصورت زیر عمل می کنیم :

ابتدا لوله های کف تانک جکوزی را تست می کنیم .

پمپ تصفیه و جت را خاموش کرده و شیرهای مکش و دهش پمپ ها را کامل می بندیم .

در صورتیکه شیرها آب بند نبودند پمپ را از طریق مهره ماسوره ها از مدار جدا و درپوش میکنیم .

حال توسط شلنگ آب مدار را پر میکنیم تا جایی که آب به کف تانک برسد و قابل رویت باشد .

اجازه می دهیم ۲۴ ساعت بگذرد .

۱- تانک جکوزی در صورتیکه از کف هیچگونه نشتی مشاهده نشد حال تمام سرجت ها را درپوش وتانک را کاملا آب میکنیم .

۲- تست مدار جت جکوزی می باشد . سرجت های تانک جکوزی را که بسته و درپوش میکنیم ودو عدد از آنها را باز می گذاریم.

حالا آب را از طریق یکی از سرجت های  باز توسط شلنگ در مدار جکوزی تزریق می کنیم تا زمانیکه آب از سرجت دیگر بیرون ریزد .

حال آن سرجت را درپوش کرده و دستگاه تست فشار را به سرجت باقیمانده متصل میکنیم .

 

بازسازی استخر ساخت استخر نگهداری استخر خانگی
تام صنعت