بستن

سبد خرید شما خالی است.

نگهداری استخر خانگی آقای حضرتی

نگهداری استخر خانگی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس :اقدسیه

تعمیر و نگهداری استخر ، سونا  و جکوزی و موتورخانه گرمایشی و سرمایشی

کنترل اتوماتیک دمای آب استخر و جکوزی توسط شیر برقی و سنسورهای دیجیتال

کنترل اتوماتیک رطوبت استخر

تعمیر وراه اندازی موتور خانه

کنترل و راه اندازی سونا بخار و کنترلر توسط شیر برقی و سنسور دیجیتال

تعمیر وراه اندازی جکوزی و سونا خشک

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                     ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸            

چند روش نگهداری آب استخر

۱-کلر زني

 


 استفاده از كلر و مشتقات آن بيش از ساير مواد مشابه در روند گندزدايي آب استخرها مورد استفاده قرار مي گيرداين مواد عبارت است از گاز كلرين، هيپوكلريت سديم، هيپوكلريت كلسيم يا قرص هاي تري كلروسيانوريك سديممقدار كلرين توصيه شده برابر ۲۸ كيلوگرم در هفته است اما اين مقدار مي تواند بر حسب شمار شناگران و هزينه پيش بيني شده تغيير نمايدمقدار ذكر شده براي استخرهاي سرپوشيده است، براي استخرهاي روباز، به علت متلاشي شدن كلرين به وسيله نور آفتاب، ۵ تا ۱۰ بار بيشتر كلرين لازم استاما اگر كلر و ايزو سيانورات به كار برده شود، اثر نور خورشيد بر آن كمتر است و مقدار كلرين به كار برده شده كمتر خواهد بود.

ثابت شده است كه كلر مطلوبترين ماده ضدعفوني كننده آب استخر استاين ماده كيفيتي دارد كه براي ضد عفوني ايده آل استكلر به باكتريهاي موجود در آب استخر حمله نموده آنها را نابود مي كند و قادر است باقيمانده معلق لازم جهت مقابله با آلودگيهاي فردي شناگران را داخل استخر ايجاد نمايد.(ميزان اين باقيمانده بايد بين ۳ تا ppm ۵ بوده و از اين حدود تجاوز نكندافزايش بيش از حد باقيمانده معلق كلر موجب افزوني خاصيت اسيدي آب گرديده، PH آن را پايين مي آورد و باعث تحريك اعضاء مخاطي بدن مي شود، مگر اين كه PH آب كنترل گردد.)

نگهداری استخر خانگی هوشمند سازی استخر
تام صنعت