بستن

سبد خرید شما خالی است.

نشتی یابی جکوزی

نشتی یابی جکوزی

۱۱, دی ۱۳۹۷ مقالات آموزشی مصطفی شیدایی

برای نشتی یابی جکوزی بصورت زیر عمل می کنیم :

ابتدا لوله های کف تانک جکوزی را تست می کنیم . پمپ تصفیه و جت را خاموش کرده و شیرهای مکش و دهش پمپ ها را کامل      می بندیم . توجه داشته باشید که شیرها کاملا آب بند باشند در غیر اینصورت نشتی آب مشخص نمیشود. در صورتیکه شیرها آب بند نبودند میتوان پمپ را از طریق مهره ماسوره ها از مدار جدا و درپوش میکنیم .

حال توسط شلنگ آب مدار را پر میکنیم تا جایی که آب به کف تانک ( دریچه های مکش و دهش ) برسد و قابل رویت باشد .

اجازه می دهیم ۲۴ ساعت بگذرد . در صورتیکه پس از طی زمان آب کاهش پیدا کرده بود مشخص میشود که نشتی از کف وجود داشته و می بایست مسیر لوله کشی تخریب و نشتی پیدا و رفع شود . در صورتیکه در مسیر لوله کشی رطوبت در کف یا دیوار مشاهده شود میتوان احتمال وقوع نشتی را از آنجا داد .

گام بعد تست تانک جکوزی می باشد . در صورتیکه از کف هیچگونه نشتی مشاهده نشد حال تمام سرجت ها را درپوش وتانک را کاملا آب میکنیم .

در صورت وجود نشتی می بایست کاشی ها ومواد آب بند اطراف سرجت به ابعاد ۱۰ سانتی متر تخریب و مجدد این کار انجام شود .  شاید نشتی از اطراف سرجت ها باشد . درصورتیکه پس از پر کردن تانک نشتی مجددا مشاهده شد این بارکل کاشی ها ومواد آب بند تانک تخریب و مجدد بازسازی میشود

گام بعد تست مدار جت جکوزی می باشد . سرجت های تانک جکوزی را که بسته به تعداد نفرات میباشد را درپوش میکنیم ودو عدد از آنها را باز می گذاریم

حالا آب را از طریق یکی از سرجت های  باز توسط شلنگ در مدار جکوزی تزریق می کنیم تا زمانیکه آب از سرجت دیگر بیرون ریزد . حال آن سرجت را درپوش کرده و دستگاه تست فشار را به سرجت باقیمانده متصل میکنیم . حال فشار داخل مدار را به ۶ تا ۸ بار میرسانیم و اجازه میدهیم تا ۲۴ ساعت بگذرد . در صورتیکه افت فشار داشتیم می بایست تک تک سرجت ها را تا انشعاب از رینگ ( سه راهی رینگ و سرجت ) تخریب کنیم تا از عدم وجود نشتی مطمئن شویم .

بعضا اتصال سرجت به رینگ دچار نشتی میشود.

در صورتیکه افت بار مشاهده شد ولی نشتی در سه راهی ها وجود نداشت ممکن است اتصال رینگ به لوله های دهش جت پمپ نشتی داشته باشند .

پس از آن نوبت تست شلنگ های هوا می باشد . برای اینکار به تمام شلنگ های هوا یک رابط وصل کرده وبا دستگاه فشارشلنگ های هوا را تست میکنیم. در صورت مشاهده نشتی می بایست مسیر آن شلنگ تا اتصال به سر جت چک و نشتی گیری شود .

در پایان نیز پس از تست کامل مجدد جکوزی با مواد آب بند ، آب بندی و کاشی کاری می کنیم.

 

این پست برایتان چقدر مفید بود؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیازات / ۵. تعداد امتیازات

تاکنون امیازی ثبت نشده است شما اولین امتیاز را ثبت کنید

مقالات مرتبط

تام صنعت