بازسازی و نگهداری استخر خانگی آقای غروی

بازسازی و نگهداری استخر

آدرس : پاسداران

بازسازی استخر شامل : کنده کاری ، زیرسازی ، آب بندی و کاشی کاری تانک استخر

تعمیر وراه اندازی و نگهداری موتورخانه استخر

بازسازی استخر

تعویض فیلتر ، پمپ و تعویض لوله کشی داخل موتور خانه

آبگیری و راه اندازی استخر و موتورخانه و تحویل به مشتری

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                     ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸

بازسازی استخر نگهداری استخر خانگی
تام صنعت