بستن

سبد خرید شما خالی است.

تعمیر ونگهداری استخر خانگی خانم انصاری

تعمیر ونگهداری استخر خانگی

آدرس: شهرک غرب

مشاوره رایگان : ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۲۷

                         ۰۲۱۷۷۹۷۶۵۴۸    

مراحل آماده سازی استخر خانگی :

بازدیداز فیلتر تصفیه و پمپ تصفیه استخر قبل از استارت سیستم باید صورت گیرد.

در صورت نیاز باید اجزاء داخلی فیلتر را شستشو  ویا  تعویض نمود.

خرید قطعات و مواد شیمیایی برای استخر در صورت خرابی یا معیوب بودن قطعات.

برداشتن روکش استخر و مشاهده به دقت بدنه و سطح استخر از وجود هر نوع حشره تخمگذار.

باز کردن  استرینر پمپ تصفیه و خارج کردن برگ ها از داخل آن و باز کردن در پوش داخلی مکش پمپ در صورت وجود.

از بستن در پوش تصفیه وقسمت فیلتر پمپ تصفیه اطمینان حاصل کنید.

شیرهواگیری اتوماتیک را بر روی خط لوله نصب کنید.

تمام شیرها را باز بزارید.شیرها را در وضعیت تخلیه قرار دهید.

ازخروجی مسیر بک واش فیلتر یک شلنگ را به بیرون هدایت کنید تا آب استخر  بیرون تخلیه نمایید.

کلید پمپ را خاموش کنید.

شیر شش راهه فیلتر را در وضعیت فیلتر بزارید تا آب بعداز پمپ مستقیما وارد فیلتر شود.

پمپ را مجددا راه اندازی کنید.آب استخر را به مدت ۲۴ ساعت فیلتر کنید.

پمپ را خاموش کرده و جلبک های سطح دیوار را به وسیله یک فرچه از بدنه و کاشی های استخر جدا کنید.

مقدار PH آب استخر را بر روی ۷.۲ تا ۷.۶ و مقدار CL(کلر) را بین ۱.۰ تا۲.۰ PPM  نگه دارید.

مقدار کلر آب را همیشه در رنج ۱/۰ تا ۲/۰ نگه دارید تست  PH را هر هفته یکبار انجام دهید.

در صورت بالا رفتن کلر از اسید برای کاهش مقدار  PH استفاده کنید.

در صورت شفاف بودن آب استخر پمپ تصفیه را به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت روشن کنید.

 

نگهداری استخر خانگی
تام صنعت